دات نت نیوک

Enter Title

شرکت آراد به صورت رسمی در تاریخ دوازدهم دیماه یک هزار وسیصد و هفتاد و پنج مصادف با دوم ژانویه هزار و نهصد ونود و هفت با اندیشه خدمات رسانی به واحد های گردشگری تاسیس گردید . 

این شرکت از ابتدای حرکت رسمی خود طی سالها تلاش و تحمل سختیها توسط موسس خود و همراهان وی مفتخر به اخذ تقدیر نامه ها و گواهینامه های متعدد از سوی مسئولین محترم ارشد و نیز مرتبطین به صنعت گردشگری کشوری و خارجی شده است . البته دست اندارکاران شرکت آراد معتقدند افزایش و گسترش صنعت گردشگری موجب ایجاد اشتغال ، رفع فقر ، کسب در آمد های ملی ، ایجاد نشاط و از بین بردن بخش اعظم دغدغه فکری مسئولین و مردم هر جامعه می باشد . به خصوص صنعت گردشگری کشور عزیزمان که نه تنها دارای میراث غنی فرهنگی و تاریخی بوده بلکه از لحاظ جاذبه های طبیعی و نیز صنایع دستی مالک جایگاهی کم نظیر در جهان است . رسالت شرکت آراد مبنی بر آن است که با ارائه طرحها و خدمات افزون خود موجب رونق هر چه بیشتر صنعت گردشگری کشور گردد تا بدینوسیله قسمتی از دین خود را به جامعه ادا نماید . 

هدف این شرکت عبارت است از:
توسعه صنعت گردشگری
محور های اصلی آن :
- تلاش جهت تقویت زیر ساخت های نرم افزاری و سخت افزاری صنعت گردشگری
- تلاش جهت ایجاد راهکارهای بهتر تبلیغات صنعت گردشگری
- تلاش جهت افزایش رفاه پرسنل دست اندارکار صنعت گردشگری