دات نت نیوک
درباره آراد

شرکت آراد به صورت رسمی در تاریخ دوازدهم دیماه یک هزار وسیصد و هفتاد و پنج مصادف با دوم ژانویه هزار و نهصد ونود و هفت با اندیشه خدمات رسانی به واحد های گردشگری تاسیس گردید . 

این شرکت از ابتدای حرکت رسمی خود طی سالها تلاش و تحمل سختیها توسط موسس خود و همراهان وی مفتخر به اخذ تقدیر نامه ها و گواهینامه های متعدد از سوی مسئولین محترم ارشد و نیز مرتبطین به صنعت گردشگری کشوری و خارجی شده است . البته دست اندارکاران شرکت آراد معتقدند افزایش و گسترش صنعت گردشگری موجب ایجاد اشتغال ، رفع فقر ، کسب در آمد های ملی ، ایجاد نشاط و از بین بردن بخش اعظم دغدغه فکری مسئولین و مردم هر جامعه می باشد . به خصوص صنعت گردشگری کشور عزیزمان که نه تنها دارای میراث غنی فرهنگی و تاریخی بوده بلکه از لحاظ جاذبه های طبیعی و نیز صنایع دستی مالک جایگاهی کم نظیر در جهان است . رسالت شرکت آراد مبنی بر آن است که با ارائه طرحها و خدمات افزون خود موجب رونق هر چه بیشتر صنعت گردشگری کشور گردد تا بدینوسیله قسمتی از دین خود را به جامعه ادا نماید . 

هدف این شرکت عبارت است از:
توسعه صنعت گردشگری
محور های اصلی آن :
- تلاش جهت تقویت زیر ساخت های نرم افزاری و سخت افزاری صنعت گردشگری
- تلاش جهت ایجاد راهکارهای بهتر تبلیغات صنعت گردشگری
- تلاش جهت افزایش رفاه پرسنل دست اندارکار صنعت گردشگری

مستندات سوابق
صنایع دستی ایرانی
اخبار
جلسه معاون صنایع دستی با سفیر ترکیه
حضور آقای کیهان مهر در کنسولگری استانبول برای مراسم شهید رییسی و همراهان
اماکن توریستی ایران
غذاهای ایرانی
دفتر بازاریابی ایران ترکیه
مکاتبه با وزارت امور خارجه

ابلاغ وزارت امور خارجه

ابلاغ وزارت کشور

کیهان مهر
رییس دفتر بازاریابی ایران ترکیه

فرایند بازاریابی